Palmse Trailerist

Palmse Metall OÜ är ett tillverkningsföretag med estniska rötter och äger produktmärket. Palmse Trailers.

Palmse Metall Oü ligger i Palmse i Haljala kommun. Den totala fabriksytan är 7000 m2. Modernisering av produktionstekniken började år 2007 och omfattar ombyggnad av produktionsanläggningen och ett kontor med personalutrymmen. Fabrikens avdelningar delas enligt den logiska följden av aktiviteter och arbetar därefter. I slutet av 2008 slutfördes byggnationen av lokal för blästrings- och färgrum, vilket ger en betydande förbättring av kvaliteten på produkten än under de första åren.